Dette er tekstversionen af Sengeafsnit D4 - Medicinske- og kirurgiske mave-tarmsygdomme
Klik her for at komme til den grafiske version af Sengeafsnit D4 - Medicinske- og kirurgiske mave-tarmsygdomme

Forside - Læs op - Sitemap


Sengeafsnit D4 - Medicinske- og kirurgiske mave-tarmsygdomme


KMG Sengeafdeling 252

Om Sengeafsnit D4 - Medicinske- og kirurgiske mave-tarmsygdomme

Sengeafsnit D4 er beliggende på 4. sal, og har plads til 36 patienter. Afdelingen er delt i tre underafsnit med specialer i Medicinsk Gastroenterologi, Øvre mave-tarmkirurgi og Nedre mave-tarmkirurgi. Endvidere er der til afdelingen tilknyttet et Stomiambulatorium.

Afdelingen har regionsfunktion indenfor Bariatri (Gastric Bypass).

Afdelingen modtager indkaldte og akutte patienter samt patienter med åben indlæggelse, der ikke har en cancer diagnose. Patienter med en åben indlæggelse modtages direkte i afdelingen døgnet rundt uden forudgående besøg hos egen læge, lægevagt eller Akut Kirurgisk Modtagelse. Endvidere modtager afdelingen patienter med medicinsk gastroenterologiske sygdomme fra Akut Medicinsk Modtageafsnit.


Personale:

Personalesammensætningen består af social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.


På Sengeafsnit D4 vægter vi det gode arbejdsmiljø højt og tilstræber et godt og konstruktivt samarbejde såvel internt som eksternt.

Den overordnede hensigt er at sikre høj kvalitet og kontinuitet i behandlings- og plejeforløb for patienter og pårørende. Derfor arbejder vi også med tildelt patientpleje som plejeform i afdelingen.

Vi arbejder ud fra Sydvestjysk Sygehus’ mål og værdigrundlag og arbejder ud fra værdierne: åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt.


KontaktRegion Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk