Dette er tekstversionen af Besøg på fremtidens ensengsstue
Klik her for at komme til den grafiske version af Besøg på fremtidens ensengsstue

Forside - Læs op - Sitemap


Besøg på fremtidens ensengsstueI 2014 samledes en brugergruppe på Sydvestjysk Sygehus. Brugergruppen, som bestod af forskellige faggrupper, pårørende og patienter, skulle sammen finde ud af, hvordan sengestuerne skulle se ud i den nye sengebygning. Berit Gejl var en af brugergruppedeltagerne, og i tirsdags var hun på besøg på Medicinsk Sengeafsnit, for at se det foreløbige resultat.

Når Sydvestjysk Sygehus’ nye sengebygning står færdig i 2019 bliver det med ensengsstuer til alle patienter. Men allerede nu er en fuld funktionsdygtig model af den nye sengestue taget i brug på Medicinsk Sengeafsnit. Frem til 2019 afprøves og testes sengestuen af patienter, pårørende og personale.

 

Brugergrupper var med fra start
- Tidligt i forløbet havde vi brugergrupper inde over udviklingen af sengestuen i den nye sengebygning. Vi ville skabe den bedste sengestue, og så syntes vi det var nærliggende at inddrage de mennesker, der rent faktisk skal bruge stuen, fortæller Marianne Gjerstrup Thomsen, chefterapeut på Sydvestjysk Sygehus og projektejer på den nye sengebygning.
 

Der blev oprettet brugergrupper bestående af pleje- og rengøringspersonale, læger, hygiejneenhed, patienter, pårørende, arbejdsmiljørepræsentanter, medarbejdere fra køkkenet, IT og medicoteknik, som målrettet arbejdede med udformningen af den nye sengestue.
 

Berit Gejl var en af dem, der deltog i en brugergruppe som patientrepræsentant:
 

- Jeg blev enormt stolt, da de spurgte om jeg ville deltage. Det var rart at de erfaringer, jeg har tilegnet mig som patient på Sydvestjysk Sygehus, kunne blive brugt til noget godt, for jeg har været ked af flere ting.

 

Besøg af brugergruppedeltager

Marianne Gjerstrup Thomsen (th) og Berit Gejl (tv).
 

Patientens privatliv prioriteres
Og med over 40 operationer og indlæggelser bag sig, ved Berit, hvad hun snakker om, når det handler om at være indlagt på Sydvestjysk Sygehus. Og Berit er glad for, at patienternes privatliv fremover bliver prioriteret.
 

- Alle mine indlæggelser var på en firesengsstue. Og det var hårdt. Man lægger jo låg på sine følelser og frustrationer, da der er tre andre patienter på stuen, som man skal tage hensyn til. Jeg var rigtig ked af det.
 

Den nye sengebygning bliver indrettet med ensengsstuer med tilhørende bad og toilet. Med en størrelse på 20 m2 bliver der god plads til patienten og plejepersonale, og pårørende får mulighed for at overnatte på pårørendesofaen.
 

- Vi har været meget interesseret i at høre, hvad brugergrupperne havde at sige – for de ved, hvad de vil have, og det må vi lytte til. Jeg synes vi har været lydhør over for vores brugergrupper og fået skabt den bedst tænkelige sengestue, lyder det fra Marianne Gjerstrup Thomsen.
 

Og det var Berit helt enig i, da hun så sengestuen:
 

- Den er fuldstændig blevet som vi besluttede. Hvis jeg skulle indlægges igen, ville jeg elske det, lød det fra Berit.

 

Teststue 740 på Medicinsk Sengeafsnit
 
Teststue på Medicinsk Sengeafsnit


 

Fakta om den nye sengestue
• Tværfaglige brugergrupper blev oprettet i 2014
 
• På baggrund af brugergruppernes ideer og forslag blev der i 2015 bygget en model i fuld skala af sengestuen i en skurvogn
 
• I september 2016 blev modellen rykket op på Medicinsk Sengeafsnit, hvor den i dag er i drift
 
• Frem til 2019 testes og afprøves den nye sengestue
 

Fordele ved ensengsstuer
• Patienter kommer sig hurtigere
 
• Patienter og pårørende kan uforstyrret være sammen
 
• Samtaler mellem plejepersonalet og patient, behandling osv. vil ske uden ”tilskuere”

• Undersøgelser, behandling og terapi sker på stuen og dermed skal patienten ikke transporteres unødigt rundt på sygehuset
 

På hver ensengsstue vil der derudover være:
• Eget bad og toilet indrettet således, at patienten hjælpes til at være mest mulig selvhjulpen
 
• En sofa/sovebriks, hvor pårørende kan overnatte
 
• En computer samt tv-skærm, hvor plejepersonalet sammen med patienten og pårørende kan tilgå journalen
 
• To personaleskabe forsynet med udstyr, linned, forbrugsvarer m.v., således at personalet ikke skal forlade sengestuestuen for at hente disse i et depotrum
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk