Dette er tekstversionen af Sundhedsfagligt Forskerforum (SUND_SVS)
Klik her for at komme til den grafiske version af Sundhedsfagligt Forskerforum (SUND_SVS)

Forside - Læs op - Sitemap


Sundhedsfagligt Forskerforum (SUND_SVS)


Forskningsforum for sundhedsfagene pleje, terapi, bioanalytikere og jordemødre.

Evidensbaret pleje og terapi er et af Sydvestjysk Sygehus strategiske fokusområder. Der er derfor etableret en forskningsgruppe for Sundhedsfaglig forskning, med lektor Bibi Gram som forskningsleder, som inddrager forskning inden for alle sundhedsfagene dvs. pleje, terapi, bioanalytikere og jordemødre.
Som en del af indsatsen for mere forskning inden for sundhedsfagene, er oprettet et SUND_SVS forskerforum, som er et netværk med fokus i etableringen af forskning netop inden for sundhedsfagene. Det er åbent for alle, at blive en del af SUND_SVS forskerforum. I Netværket kan hentes hjælp til og input til forskningsprojekter og idéer til forskning. Der er fokus på inspiration fra forskningsprojekter, erfaringsudveksling, forskningsmetode, fremlæggelser, artikelgennemgang, udformning af abstracts, artikelskrivning m.m. I SUND_SVS afholdes der møder fire gange årligt; to møder i perioden februar-maj og to møder i perioden september-december. Møderne indeholder præsentationer af både interne og eksterne oplægsholdere. Stor forskningserfaring er ikke et krav for deltagelse i møderne, og alle med interesse for forskning er velkomne. 
Dagsordner for de enkelte møder sendes ud til netværkets medlemmer ca. 14 dage før møderne.

De næste to SUND_SVS møder afholdes hhv. den 26. februar og 13. maj 2020. 

 

Kurser, uddannelser og temadage

 

Kontakt Bibi Gram for nærmere information og tilmelding:
Forskningsleder, Enheden for Sundhedsfaglig Forskning
Tlf. 7918 2356
Bibi.Valgerdur.Gram@rsyd.dk
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk