Dette er tekstversionen af Mange patienter ønsker at kvitte rygningen
Klik her for at komme til den grafiske version af Mange patienter ønsker at kvitte rygningen

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Mange patienter ønsker at kvitte rygningen


Bragt i nyhedsbrevet SVS Nyt den 2. maj 2019

På Sydvestjysk Sygehus får patienterne hjælp til en røgfri fremtid. 

 

SVS-nyt

 

Nogle patienter har brug for ekstra hjælp og vejledning til at slukke den sidste cigaret inden et rygestop. I slutningen af 2017 indgik Danske Regioner en aftale med regionerne om, at man på landets sygehuse skal spørge ind til rygevaner, selvom patienterne er på sygehuset i en anden sammenhæng.

 

På SVS har man startet tobaksindsatsen ud på pilotafdelingerne urologisk og karkirurgisk ambulatorier samt lungemedicinsk ambulatorium og sengeafdeling. Det betyder, at medarbejderne på disse afdelinger spørger patienter, der ryger, om de ønsker at blive henvist til et kommunalt rygestopforløb. Formålet er, at være med til at nedbringe antallet af daglige rygere i Danmark, og her går rygestopambassadørerne på SVS forrest.

 

De syv rygestopambassadører fra pilotafdelingerne blev uddannet i starten af 2019. Siden har de brugt deres viden og værktøjer på at undervise og støtte deres kollegaer på afdelinger og ambulatorier, når de har samtaler med patienterne og henviser dem til et rygestopforløb.


- Det handler ikke om at spørge, hvor meget der ryges eller råde til et rygestop. Det handler i stedet om at lade patienterne vide, at der findes et tilbud til dem, og at vi kan hjælpe dem videre, hvis de ønsker det, fortæller Line Hvidberg, der er kvalitetskonsulent og projektleder på tobaksindsatsen på SVS.

 

30 henvisninger på to måneder

Indsatsen er kommet godt fra start. Siden initiativets begyndelse har SVS sendt flere end 30 henvisninger til rygestoptilbud i kommunerne. Til sammenligning blev der i hele 2018 sendt i alt to henvisninger til kommunerne.

 

Ambassadørerne oplever også en interesse og omstillingsparathed hos mange patienter, men understeger dog, at der stadig er plads til forbedringer.

 

- Nogle medarbejdere på pilotafdelingerne er endnu ikke bekendte med tobaksindsatsen. Det er vigtigt, vi får alle med, så vi kan skabe et godt samarbejde på tværs af faggrupperne her på sygehuset, fortæller Line Hvidberg.

 

Medio 2019 vil tobaksindsatsen blive implementeret på hele SVS. De nye rygestopambassadører vil blive undervist i løbet af maj 2019.
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk