Dette er tekstversionen af Forskernetværket er hvor patienterne er
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskernetværket er hvor patienterne er

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Forskernetværket er hvor patienterne er


Bragt i nyhedsbrevet SVS Nyt den 2. maj 2019

I 10 år har Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet arbejdet sammen for at få forskerne flyttet ud på sygehuset, hvor patienterne er.

 

SVS-nyt


Forskerne på Sydvestjysk Sygehus har travlt, de forsker i alt fra undersøgelse af fedtlever til forståelse af svangerskabsforgiftning og blodpropper til brug af 3D teknologi ved operationer og meget, meget mere.


Forskningen på sygehuset tager ofte afsæt i patienternes problemstillinger, og patienterne kommer også helt tæt på som deltagere i de mange kliniske forskningsprojekter.
Men sådan har det ikke altid været. For bare ti år siden var forskning og forskere ikke et almindeligt syn på landets mindre sygehuse. De brugte det meste at deres tid på universitetshospitalerne væk fra de fleste patienter.


Siden 2009 har Sydvestjysk Sygehus (SVS) og Syddansk Universitet (SDU) samarbejdet under Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS). Dengang fik Sydvestjysk Sygehus et forskningscenter: Center Sydvestjylland, som er placeret på sygehuset for på den måde at bringe forskerne tættere på patienterne.


Torben Knudsen er klinisk lektor og centerleder på Center Sydvestjylland, der er affilieret med Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU. Han fortæller om, hvordan samarbejdet mellem sygehuset og universitetet har skabt et forskernetværk:


- Syddansk udbyder de akademiske sundhedsvidenskabelige uddannelser i vores område, derfor er SDU også den naturlige samarbejdspartner  vedrørende forskningen på sygehuset for at skabe nogle gode rammer og et regionalt forskernetværk. For ti år siden var der næsten ingen forskningsaktiviteter på SVS, men sådan er det heldigvis ikke længere.


- Traditionelt har man betragtet de regionale sygehuse som driftssygehuse, hvor forskningen foregik i det fjerne på universitetssygehusene. Så det er en helt ny tanke, at forskningen skal ud et sted, hvor vi alle kan se den og tage del i den, fortæller Torben Knudsen.

 

Til gavn for patienterne
Patienterne vinder, når forskerne bliver en del af dagligdagen på det lokale sygehus, og sådan er det også tilfældet på Sydvestjysk Sygehus.


Her er forskerne nemlig sjældent fuldtidskorskere, men bruger også en stor del af deres tid på patienterne som klinikere. På den måde har forskerne en hverdag med patienterne helt tæt på, så de får en større forståelse for, hvilke problemer og spørgsmål, der er vigtigst for patienterne at besvare, og det er meget positivt, mener institutleder på IRS, Rikke Leth-Larsen:


- Det har stor betydning for patienterne, at forskerne også er klinikere. Vores målsætning på IRS er at forske der, hvor det kan komme patienterne til gode. Det har vi muligheden for, når der forskes, hvor patienterne er. I modsætning til grundforskning, så kan resultater fra den patientnære, kliniske forskning ofte implementeres relativt hurtigt og mærkes af patienterne, da de bliver udgangspunkt for, hvad der skal forskes i, fortæller Rikke Leth-Larsen.
 
Aalborg Universitet
I takt med at forskernetværket er vokset, har Sydvestjysk Sygehus og Aalborg Universitet (AAU) også fået øjnene op for hinanden.


- Samarbejdet med Aalborg Universitet er kommet, fordi universitetet ikke er en uvæsentlig aktør i lokalområdet. Aalborg Universitet kan byde ind med de mere tekniskorienterede uddannelser, og derfor er det vigtigt at have et samarbejde med dem, fortæller Torben Knudsen.


Indtil videre har samarbejdet med Aalborg Universitet haft betydning for sygehusets kæbekirurgiske afdeling. Afdelingen har fået Danmarks første 3D laboratorium som dagligt varetages af ingeniør, Michael Holte, der er uddannet IT ingeniør og tidligere sektionsleder og lektor ved Aalborg Universitet.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk