Dette er tekstversionen af Demensteamet
Klik her for at komme til den grafiske version af Demensteamet

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Demensteamet


SVS.dk/demens

Demensteamet er et specialiseret team bestående af tre sygeplejersker, to ergoterapeuter og en fysioterapeut. Deres opgave er først og fremmest at have ansvar for at implementere projektets aktiviteter mhp. at opfylde målene. Udover solid erfaring fra deres kliniske arbejde i henholsvis FAM, neurologisk- og terapiafdeling er demensteamet også uddannet med en social diplomuddannelse i demens.

Teamets ansvarsområder er bl.a.:


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk