Dette er tekstversionen af Demensindsatsen på SVS
Klik her for at komme til den grafiske version af Demensindsatsen på SVS

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Demensindsatsen på SVS


Svs.dk/demens
 

Indtil nu har SVS specialuddanet demensteamet med en social diplomuddannelse i demens, som blev afsluttet 3.juni. Vi har uddannet 1100 demensvenner og 28 demensambassadører, de er i funktion som afdelingernes lokale ressourcepersoner ifht. viden om demens, udbredelse af den fysiske værkstøjskasse med mere.

E-læring er implementeret pr. 1. april 2019 og 44 % af alle plejerpersonale og terapeuter i FAM, medicinsk- , neurologisk og terapiafdeling har gennemført ABC Demensvenlige sygehuse. 42 % af alle faste læger + hoveduddannelseslæger i FAM, medicinsk- og neurologisk afdeling har gennemført E-læringsprogrammet: ABC Demens på Hospital.

Alle nyansatte efter 1. april 2019 skal gennemgå e-læringsprogrammet ABC Demensvenligt sygehus som en del af den generelle introduktion til SVS.

Demensteamet har udarbejdet og etableret en fysisk værktøjskasse bestående af redskaber til håndtering af patienter med demens under indlæggelse, herunder skema til observation af uro/døgnrytme, sansestimulation, pårørendeinddragelse m.v.

 

SVS deltager i to initiativer under den nationale demenshandleplan: Initiativ 22 om ’Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner’. SVS fungerer også som følgesygehus i Initiativ 18 ’Forsøg med demensvenlige sygehuse’ i regi af Nationalt Videncenter for Demens.

Initiativer fra Demensteamet på SVS (fx værktøjskasse, ambassadørnetværk m.m.) kommer til at indgå som input til et nationalt idekatalog over demensvenlige initiativer på sygehusene.

SVS har også indgået et netværk med Sygehus Lillebælt og OUH Svendborg sygehus, der alle har fået SATS-pulje midler under Initiativ 22. Dette mhp. at kunne vidensdele og videreudvikle demensvenlige initiativer internt i RSD.

 

Vil du vide mere?

svs-demensteamet@rsyd.dk

 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk