Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Nyt ambulatorieområde taget i brug

Personalet på Sydvestjysk Sygehus har netop taget et nyt ambulatorieområde i brug. Som noget nyt på sygehuset skal flere specialer og funktioner bo på samme afdeling og være fælles om lokaler og udstyr. For patienterne betyder det nye ambulatorieområde bedre forhold under undersøgelse og behandling.

 

Et nyt ambulatorieområde er blevet indrettet på et tidligere sengeafsnit. Hvor der tidligere lå indlagte patienter, vil der fremover kun foregå ambulante undersøgelser og behandlinger af patienter med sygdomme og lidelser i mavetarmsystemet.

De første patienter blev i sidste uge modtaget i det nye ambulatorieområde, hvor ikke kun de fysiske rammer er nye - men også måden at drive ambulatoriedrift på.

 

Flere er flyttet sammen
- Vi har bygget et nyt ambulatorieområde, hvor der er plads til Kirurgisk og Medicinsk Gastroenterologi og en skopienhed. Det vil sige, at vi har samlet de specialer og funktioner, der undersøger og behandler patienter med sygdomme i mavetarmsystemet, forklarer Helle Senius Madsen, projektleder på det nye ambulatorieområde.

 

Nyt ambulatorieområde
 
Det nye ambulatorieområde blev taget i brug i sidste uge. Rummene er placeret således, at patienter færdes på den ene side af en midterzone, og kun kommer i den modsatte zone ledsaget af personale. Det dobbelte gangsystem har den fordel, at det giver en række rum, som kan betjenes fra begge gangzoner. 
 
Nyt ambulatorieområde
 

Helle Senius Madsen er bygningskonstruktør og ansat i Projektafdelingen for Sygehusbyggeri – en afdeling der på vegne af Region Syddanmark varetager ud- og ombygningerne på Sydvestjysk Sygehus.

 

Sammen med brugergrupper bestående af repræsentanter fra sygehusets drift har Helle Senius Madsen stået i spidsen for byggeriet af det nye ambulatorieområde.

 

Birgit Husted Brodde er ledende oversygeplejerske på Gastroenterologisk Afsnit og brugergruppedeltager. Hun forklarer:

 

- I stedet for at funktionerne ligger spredt på sygehuset, har vi samlet kræfterne ét sted. Det kommer blandt andet til at betyde, at personalet får lettere ved at udveksle viden og sparre med hinanden på tværs, og vi bliver mere fleksible i vores arbejde, da vi bedre kan udnytte lokaler og udstyr.

 

- Alt hvad vi skal bruge, for at undersøge og behandle patienter med sygdomme og lidelser i mavetarmsystemet, er inden for rækkevidde. Vi skal ikke transportere patienten unødigt rundt på sygehuset, i stedet kan vi nu bruge tiden effektivt hos patienten.

 

Velkomsten er vigtig
De forbedrede forhold, som patienterne vil opleve i det nye ambulatorieområde, ses allerede inden patienterne kommer ind på selve afdelingen.

 

- Nogle patienter kan godt være lidt utrygge ved at komme på sygehuset. Derfor har vi valgt at prioritere ankomstforhold, hvor patienten føler sig taget godt imod, fortæller en anden brugergruppedeltager, Bodil Lykke Petersen der er afdelingssygeplejerske på Kirurgisk Afdeling. 

 

Nyt ambulatorieområde
 
I modtagelsen møder patienterne en receptionist, der viser patienterne til et venteområde. Når det er ved at være tid, henvises patienterne til et mindre venteområde inde på afdelingen. På den måde hjælpes patienterne godt på vej til undersøgelse eller behandling, lyder det fra Bodil Lykke Petersen.
 
Nyt ambulatorieområde
 

Ens ambulatoriestuer øger fleksibiliteten
Som noget helt nyt på Sydvestjysk Sygehus er alle 13 ambulatoriestuer i det nye ambulatorieområde indrettet ens.

 

- Stuerne kan ikke kun bruges til ét speciale eller funktion. Det betyder at patienter ikke skal vente på, at et bestemt rum bliver ledigt. Udebliver en patient eller trækker en undersøgelse ud, har det ikke den store betydning. Patienten kommer blot til på en anden stue, forklarer Helle Senius Madsen.

 

Nyt ambulatorieområde
Ens ambulatoriestuer øger personalets fleksibilitet, da stuerne ikke er indrettet efter et bestemt speciale.
Standardiseringen betyder også, at ledige stuer kan bookes af andre specialer på sygehuset.
 

Større og flere skopistuer
Udover at Kirurgisk og Medicinsk Gastroenterologi er flyttet sammen og er fælles om de nye ambulatoriestuer, så er skopienheden fra Dagkirurgisk Center også flyttet med. Og det har Birgit Husted Brodde og Bodil Lykke Petersen glædet sig til.

 

- Vi har fået seks nye store skopistuer med det nyeste udstyr, og det bliver rigtig godt. Der er sket en øgning af skopiundersøgelser, fordi vi foretager mange screeninger af raske borgere. Vi fanger eksempelvis en del med cancer og takket være screeningen, får vi dem opereret i et tidligt stadie, og det øger patienternes overlevelseschancer.

 

Nyt ambulatorieområde
En af de i alt 6 skopistuer, hvor kikkertundersøgelser og -operationer finder sted.
 
 
Næsten på plads
Udover bedre modtagelsesfaciliteter, standardiserede og fleksible ambulatoriestuer og skopistuer, er der også blevet indrettet en række andre rum.
 

- Det er tre afdelinger vi har slået sammen og for at få alle specialer og funktioner til at fungere, er der selvfølgelig også indrettet skopivask, medicinrum, skyllerum, køkken, personalerum og en behandler-/observationsstue med plads til 22 patienter, fortæller Birgit Husted Brodde og Bodil Lykke Petersen.

 

- Det nye ambulatorieområde er et kæmpe løft til vores afdelinger, og den behandling vi tilbyder sygehusets patienter. Personalet får et bedre arbejdsmiljø, og patienterne vil få en bedre og mere effektiv behandling. Nu skal vi have det sidste af flytningen på plads og have en hverdag op at køre med nye kolleger.

 

Nyt ambulatorieområde

 

Nyt ambulatorieområde
 

FAKTA
Etableringen af det nye ambulatorieområde er en del af Generalplanen for udbygningen af Sydvestjysk Sygehus. Generalplanen er udarbejdet i forbindelse med Region Syddanmarks akutplan, hvori det er besluttet at Sydvestjysk Sygehus skal være et af regionens 4 akutsygehuse.

 

Projektafdelingen for Sygehusbyggeri varetager på vegne af Region Syddanmark ud- og ombygningerne. 


•Antal ambulatorierum: 13
•Antal skopistuer: 6
•Observations-/behandlerpladser: 22
•Antal renoverede kvadratmeter: 1777 m2
•Antal patienter årligt: Ca. 22.000


 


Siden er sidst opdateret 8-1-2021Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | Tilgængelighedserklæring