Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Om Kræft Ambulatoriet

Ankomst
Når du ankommer til venteområdet, skal du scanne dit sundhedskort, hvorefter du modtager et nummer. Du kan herefter tage plads i venterummet.
Når det er din tur, hører du en lyd, og dit nummer samt rumnummer bliver stort på skærmen. Du bedes gå til det anviste rumnummer.
At være patient i Kræft Ambulatoriet

Kontaktteam:
Du vil ved første besøg i ambulatoriet få tildelt en patientansvarlige læge (PAL). Vi tilstræber, at der er et mindre team af kontaktsygeplejersker i dit forløb, som i tæt samarbejde med lægerne, varetager din behandling. 

Formålet med kontaktteamet:

  • at sikre koordinering af de sundhedsfaglige ydelser i det ambulante forløb
  • at sikre information til patient og pårørende
  • at sikre kontinuitet og opfølgning af aftaler i behandlingsforløbet.

Du får udleveret et visitkort med telefonnummer til kontaktteamet.

Ventetid
Ambulatoriet har et fælles venteområde med flere andre ambulatorier. Der er siddepladser og borde, drikkevarer, ugeblade og multimedieskærm. 
Der kan opleves ventetid i ambulatoriet, da vores læger varetager planlagte såvel som akutte opgaver.
Vi tilstræber at informere løbende om ventetid - spørg gerne, hvis du er i tvivl.

   

Onkologisk - Venterum 2
Onkologisk - Venterum 12

 


Om personalet på Kræft Ambulatoriet 

Hvem møder du i ambulatoriet?
I receptionen er der en receptionist til stede, hvor du som patient og pårørende kan henvende dig ved evt. spørgsmål.

Speciallægen planlægger behandlingsforløbet sammen med patienten. Sygeplejersken deltager i samtalen og følger op med information om behandling og bivirkninger.

På planlagte tidspunkter i behandlingsforløbet tilses patienten af en læge. Derudover kan sygeplejersken vurdere, sammen med patienten, ved behandling, om der er behov for en lægekonsultation.

Hvem samarbejder vi med i ambulatoriet?
Vi har et meget tæt samarbejde med Brystklinikken og Palliativt Team, der ligger i samme bygning.

Der er også en psykolog tilknyttet. Derudover samarbejder vi med relevante afdelinger i huset.

Kræft Ambulatoriet har en samarbejdsaftale med Sygehus Lillebælt (Vejle Sygehus) omkring dækning af speciallægestillinger.

Hvem er vi?
Ledende overlæge Bente Sørensen har det lægefaglige ansvar, derudover består afdelingsledelsen af ledende oversygeplejerske Birgit Brodde.
Afsnitsledende sygeplejerske Tina Lund varetager den daglige ledelse af plejepersonalet.

I ambulatoriet er medarbejderne fordelt på følgende faggrupper:

  • sygeplejersker
  • projektsygeplejerske
  • psykolog
  • lægesekretærer
  • husassistent

Vi har elever og studerende i praktikophold.

Vi har i mange år været aktive indenfor klinisk forskning, og vi deltager løbende i nationale og internationale forskningsprojekter.

 

Vi vil gerne kendes på, at vi yder en professionel sygepleje med høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af engagement, varme og humor.

Værdierne tillid, respekt, rummelighed og åbenhed skal afspejles i pleje og behandling af patienten.

Vi tilstræber en kultur hvor vi i fælleskab løser ambulatoriets opgaver til størst mulig gavn for patienterne.  

Vi ønsker, at du og dine nærmeste pårørende oplever et behandlingsforløb i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Værdier
Vi arbejder ud fra Sydvestjysk Sygehus’ mål og værdigrundlag, hvor værdierne er åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt.

Vi tilstræber at du som patient og pårørende føler dig godt modtaget, velinformeret og inddraget i forhold til din behandling med udgangspunkt i dine ønsker og behøv.

I Kræft Ambulatoriet er der tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, lægesekretærer. Dette for at sikre et effektivt og hensigtsmæssigt patientforløb for hver enkelt patient.

Befordringsgodtgørelse
Du kan selv søge om tilskud til befordring via standere/skærme på Sydvestjysk Sygehus.


Siden er sidst opdateret 23-6-2020Praktiske oplysninger

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk