Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Om Kræft Ambulatoriet

Ankomst
Når du ankommer til venteområdet skal du scanne dit sundhedskort, hvorefter du modtager et nummer. Du kan herefter tage plads i venterummet.
Når du kaldes hører du en lyd og dit nummer, samt rumnummer, bliver stort på skærmen. Du bedes gå til det anviste rumnummer i Kræft Ambulatoriet.
At være patient på Kræft Ambulatoriet

Kontaktteam:
Alle patienter med mere end ét besøg i ambulatoriet, tildeles løbende et team af ca. 3 kontaktsygeplejersker som i tæt samarbejde med lægerne, varetager behandlingen i dit forløb. 

Formålet med kontaktteamet:
- at sikre koordinering af de sundhedsfaglige ydelser i det ambulante forløb
- at sikre information til patient og pårørende
- at sikre kontinuitet og opfølgning af aftaler i behandlingsforløbet.

Du får udleveret et visitkort med telefonnummer og navne på kontaktteamet.

 

Ventetid
Ambulatoriet har et venteområde med siddepladser og borde, drikkevarer, ugeblade og multimedieskærm. Der kan opleves ventetid i ambulatoriet, da vores læger varetager planlagte såvel som akutte opgaver.

   

Onkologisk - Venterum 2
Onkologisk - Venterum 12

 

 

Al rygning skal foregå udenfor.

 

Hvordan ser der ud i ambulatoriet?
Der er 3 konsultations- og undersøgelsesrum samt 5 behandlingsenestuer og en enkelt behandlingsdobbeltstue.

På stuerne er der en arbejdsplads for personalet, så sygeplejerskerne kan dokumentere patientens behandling og samtidigt være opmærksom på patientens behov og tilstand under hele behandlingen. Der er tv på 5 af stuerne.


Om personalet på Kræft Ambulatoriet 

Hvem møder du i ambulatoriet?
I receptionen er der en receptionist til stede, hvor du som patient og pårørende kan henvende dig ved evt. spørgsmål. Receptionisten kan være behjælpelig med udfyldelse af befordringsgodtgørelse. 

Vores sekretærer passer telefonen og tager imod besked eller formidler besked videre til kontaktteam, samt sørger for aftaler vedrørende ambulante besøg. 

Den første konsultation og de løbende konsultationer (statussvar) undervejs i behandlingsforløbet, foretages af en speciallæge og sygeplejerske.

Det er speciallægen, der sammen med patienten planlægger behandlingsforløbet. Sygeplejersken deltager i samtalen og følger op med information om behandling og bivirkninger.

 

På planlagte tidspunkter i behandlingsforløbet tilses patienten af en læge. Derudover kan sygeplejersken vurdere, sammen med patienten, ved behandling, om der er behov for en lægekonsultation.

 

Hvem samarbejder vi med i ambulatoriet?
Vi har et meget tæt samarbejde med Brystklinikken og Palliativt Team, som ligger i samme bygning.

Vi har også en psykolog tilknyttet. Derudover samarbejder vi med relevante afdelinger rundt i huset.
 

Kræft Ambulatoriet har en samarbejdsaftale med Sygehus Lillebælt (Vejle Sygehus) omkring dækning af speciallægestillinger.

 

Hvem er vi?
Kræft ambulatoriet er en afdeling i konstant og faglig udvikling til gavn for såvel patienter som medarbejdere.

Vi er et team sammensat af forskellige kompetencer. Vi betragter tværfagligheden som en stor styrke i vores arbejde. 

 

Ledende overlæge Bente Sørensen har det lægefaglige ansvar, derudover består afdelingeldelsen af ledende oversygeplejerske Birgit Brodde.
Afsnitsledende sygeplejerske Tina Lund varetager den daglige ledelse af plejepersonalet.

I ambulatoriet er medarbejderne fordelt på følgende faggrupper:

  • sygeplejersker
  • projektsygeplejerske
  • psykolog
  • lægesekretærer
  • husassistent

Vi har elever og studerende i praktikophold.
 

 

Vi vil gerne kendes på, at vi yder en professionel sygepleje med høj faglig kvalitet i en atmosfære præget af engagement, varme og humor.

Værdierne tillid, respekt, rummelighed og åbenhed skal afspejles i pleje og behandling af patienten.

Vi tilstræber en kultur hvor vi i fælleskab løser ambulatoriets opgaver til størst mulig gavn for patienterne.

  

Vi ønsker, at du og dine nærmeste pårørende oplever et behandlingsforløb i en tryg og tillidsfuld atmosfære.

Værdier
Vi arbejder ud fra Sydvestjysk Sygehus’ mål og værdigrundlag, hvor værdierne er åbenhed, udvikling, ansvarlighed, professionalisme og respekt.
 

Vi tilstræber at du som patient og pårørende føler dig godt modtaget, velinformeret og inddraget i forhold til din behandling med udgangspunkt i dine ønsker og behøv.

 

I Kræft Ambulatoriet er der tæt samarbejde mellem læger, sygeplejersker, lægesekretærer. Dette for at sikre et effektivt og hensigtsmæssigt patientforløb for hver enkelt patient.

 

 

 

Siden er sidst opdateret 1-4-2020Praktiske oplysninger

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk