Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
 Sydvestjysk SygehusTil Region SyddanmarkTil forsiden

Om Onkologisk Ambulatorium

Ankomst
Når du ankommer til venteområdet skal du scanne dit sundhedskort, hvorefter du modtager et nummer. Du kan herefter tage plads i venterummet.
Når du kaldes hører du en lyd og dit nummer, samt rumnummer, bliver stort på skærmen. Du bedes gå til det anviste rumnummer i Onkologisk Ambulatorium.

At være patient på Onkologisk Ambulatorium

Kontaktpersonordning
Alle patienter med mere end ét besøg i ambulatoriet, tildeles en til to kontaktsygeplejersker. Sammen med lægerne i ambulatoriet varetager de dit behandlingsforløb. 

Formålet med kontaktpersonen er:
- at sikre koordinering af de sundhedsfaglige ydelser i det ambulante forløb
- at sikre information til patient og pårørende
- at sikre kontinuitet og opfølgning af aftaler i behandlingsforløbet.

Du får udleveret et visitkort med din kontaktsygeplejerskes navn og telefonnummer.

Ventetid
Ambulatoriet har et venteområde med siddepladser og borde, drikkevarer, ugeblade og multimedieskærm. Man må forvente ventetid i ambulatoriet, da vores læger varetager planlagte såvel som akutte opgaver.

   

Onkologisk - Venterum 2
Onkologisk - Venterum 12

 

 

Al rygning skal foregå udenfor.

Hvad foregår i ambulatoriet?
I ambulatoriet modtager vi patienter til den første samtale, løbende lægesamtaler samt opfølgende kontrolbesøg.
Her giver vi kemoterapi og anden kræftbehandling ambulant både som forebyggende og avanceret behandling. En del af vores patienter er i længerevarende forløb.

Hvordan ser der ud i ambulatoriet?
Der er 3 konsultations- og undersøgelsesrum samt 5 behandlingsenestuer og en enkelt behandlingsdobbeltstue.

På stuerne er der en arbejdsplads for personalet, så sygeplejerskerne kan dokumentere patientens behandling og samtidigt være opmærksom på patientens behov og tilstand under hele behandlingen. Der er tv på 5 af stuerne.


Om personalet på Onkologisk Ambulatorium 

Hvem møder du i ambulatoriet?
I receptionen er der en receptionist til stede, hvor du som patient og pårørende kan henvende dig ved evt. spørgsmål. Receptionisten kan være behjælpelig med udfyldelse af befordringsgodtgørelse. 

Vores sekretærer passer telefonen og tager imod besked eller formidler besked videre til kontaktsygeplejerskerne samt sørger for alle aftaler vedrørende ambulante besøg. 

Den første konsultation og de løbende konsultationer (statussvar) undervejs i behandlingsforløbet, foretages af en speciallæge og kontaktsygeplejersken.

Det er speciallægen, der sammen med patienten planlægger behandlingsforløbet. Sygeplejersken deltager i samtalen og følger op med information om behandling og bivirkninger.

På planlagte tidspunkter i behandlingsforløbet tilses patienten af en læge. Derudover vurderer sygeplejersken sammen med patienten ved hver behandling, om der er behov for en lægekonsultation.

Under besøget kommer vi rundt på stuerne og tilbyder små mellemmåltider og drikkevarer.

Hvem samarbejder vi med i ambulatoriet?
Vi har et meget tæt samarbejde med Brystklinikken og Palliativt Team, som ligger i samme bygning. Afdelingen har også en psykolog tilknyttet. Derudover samarbejder vi med relevante afdelinger rundt i huset.
Onkologisk Ambulatorium har en samarbejdsaftale med Sygehus Lillebælt (Vejle Sygehus) omkring dækning af speciallægestillinger.

Hvem er ansat i ambulatoriet?
Et stærkt hold sammensat af forskellige kompetencer kendetegner personalegruppen. Vi betragter tværfagligheden som en stor styrke i vores arbejde og ser, at også patienter og pårørende værdsætter det tværfaglige samarbejde i deres pleje- og behandlingsforløb.

Ledende overlæge Bente Sørensen har det lægefaglige ansvar, derudover består afdelingeldelsen af ledende oversygeplejerske Birgit Brodde.
Afdelingssygeplejerske Tina Lund varetager den daglige ledelse af plejepersonalet.
Der er ansat en reservelæge og derudover dækkes lægebemandingen af speciallæger fra Sygehus Lillebælt.

I ambulatoriet er derudover ansat:

  • sygeplejersker
  • projektsygeplejerske
  • psykolog
  • lægesekretærer
  • husassistent

Vores hverdag er præget af trivsel og arbejdsglæde. Vi søger aktivt morgendagens udfordringer med åbenhed, dialog, nytænkning - og gennem udvikling af den enkelte medarbejders personlige og faglige kompetencer.

Vi støtter og hjælper hinanden og planlægger arbejdsdagen under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og kompetencer.

  
Indlevelse, engagement og arbejdsglæde
Kendetegnende for personalet i Onkologisk Ambulatorium er et stort fagligt og personligt engagement. Patienter og pårørende oplever, at de bliver mødt med imødekommenhed og indlevelse. Samtidig fremhæver de oplevelsen af at være grundigt informeret og inddraget i pleje- og behandlingsforløbet.

På Onkologisk Ambulatorium arbejder vi for, at patienter føler sig godt modtaget, velinformeret og inddraget i forhold til behandling og pleje. Vi lægger vægt på, at behandlingsforløbet tilrettelægges i samarbejde med patienten med udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker.

Udgangspunktet i Onkologisk Ambulatorium er, at udredning, behandling samt opfølgning er baseret på anerkendt viden - og at personalet er fagligt kvalificerede til at løfte opgaven. Hovedparten af vores sygeplejersker har gennemført videreuddannelse og specialisering i pleje og behandling af kræftpatienter.

Vi arbejder for, at patienter og pårørende får relevant, ærlig og nænsom information. Det er vigtigt for os, at patienten forstår behandlingstilbuddet og udstyres med de rette forudsætninger for at kunne vælge til og fra.

 

Siden er sidst opdateret 16-1-2019Praktiske oplysninger

Sydvestjysk Sygehus | Finsensgade 35, 6700 Esbjerg | Tlf. 7918 2000 | www.sydvestjysksygehus.dk